Archive of December 2017

Dec 22, 2017

Việt Nam/ລາວ/កម្ពុជា

Sa Pa Sa Pa Sa Pa Sa Pa Sa Pa Sa Pa Sa Pa town Love Waterfall Ô Quy Hồ pass Phan Xi Păng Phan Xi Păng base station Hà Nội Cut Bà national park Cannon Fort, Cát Bà Cát Bà Lan Ha bay Hà Nội Hà Nội Hà Nội ຫລວງພະບາງ ຫລວງພະບາງ ຫລວງພະບາງ ຫລວງພະບາງ ຫລວງພະບາງ ຫລວງພະບາງ Kuang Si Falls ຫຼວງພຣະບາງ Mekong river ຫຼວງພຣະບາງ ຫຼວງພຣະບາງ Angkor Wat Bayon Temple Bayon Temple Banteay Srei Temple Banteay Srei Temple Banteay Srei Temple ??? temple Gành Dầu, Phú Quốc Gành Dầu, Phú Quốc Gành Dầu, Phú Quốc Phú Quốc Dương Đông An Thoi An Thoi An Thoi An Thoi An Thoi An Thoi Phong Điền floating market Phong Điền floating market Cái Răng floating market Sáu Hoài Rice Noodle Factory Independence Palace Independence Palace Independence Palace Sài Gòn skyline from the Shri (Centec Tower) Sài Gòn skyline from the Shri (Centec Tower) [+ de photos](https://www.flickr.com/photos/tucpasquic/albums/72157667468881699)